Úvod

Vítejte na stránkách Křídla poznání. Projekt Křídla poznání Vám nabízí možnosti osobního rozvoje skrze práci s tělem a vědomím.

Využíváme techniky, kterými jsme prošli, studovali je, které jsou pro nás léčivé. Posilují nás, zostřují vnímání a citlivost k tělu a pocitům i k vnějšímu světu. Pomáhají nám uvolnit zablokovanou energii, tu potom kreativně využít v našem životě.

Používáme pohyb, dech a hlas pro vyjádření i kultivaci energie. Tělo vnímáme jako spojení ducha a hmoty, je to chrám duše. O chrám je nutné pečovat, čistit jej a zvelebovat, aby duch v něm mohl přebývat, růst a vzkvétat. Proto jsou fyzická a energetická cvičení i masáže nedílnou součástí naší práce. Zaměřujeme se na energetický systém těla, pracujeme s meridiány, se systémem čaker, marma bodů a hlavními energetickými kanály. Meditace nám pomáhá integrovat tělo, mysl a vědomí, je branou do našeho nitra.

Naším cílem je předávat znalosti a zkušenosti v oblasti práce s tělem a vědomím. Poznávat, posilovat a propojovat mužskou a ženskou cestu. Pracovat s logickou i intuitivní částí osobnosti, hledat soulad.

Naším záměrem je probouzet tělo, jeho vnitřní moudrost, hledat skutečnou podstatu, jádro – esenci duše. Nalézat cestu k vyjádření toho, kdo jsme, s důvěrou tvořit vlastní realitu. Být celým tělem, myslí i vědomím v jednotě s okolím – v harmonii s rytmy života. Žít život jako vědomou modlitbu, následovat přírodní cykly a oslavovat je. Poznávat nejniternější touhy, které nás vedou do plnosti pocitů a radosti bytí.

Comments are closed.