Aqua bodywork

Termíny na 2020/21:
12.9., 3.10., 7.11., 5.12. a 9.1.
 

Aqua bodywork je forma páce s tělem, která probíhá v teplé vodě. Teplota vody se pohybuje v rozmezí 33-34 stupňů Celsia. Propojuje techniky Watsu (shiatsu ve vodě), Wata (vodní tanec) a kraniosakrální techniky. Vytváří tak komplexní terapii, která kombinuje jemné, ale velmi účinné uvolňování a protahování svalů, vazů a kloubů. Rovněž se uvolní a protáhne páteř a celá kostra těla. Tělo se tak může nenásilnou formou vrátit do svého přirozeného, zdravého stavu. Ošetření je podpořeno hudbou a tóny, které jsou slyšet i pod vodou.

FYZICKÉ účinky:
Uvolňuje a protahuje páteř, snižuje svalové napětí a uvolňuje bolest
Ulevuje kloubům a zvyšuje kloubní pohyblivost
Napomáhá správnému držení těla
Zlepšuje a prohlubuje dýchání

PSYCHICKÉ účinky:
Navozuje hlubokou relaxaci těla a mysli
Uvolňuje stres, úzkosti, negativní emoce
Pomáhá navodit důvěru a pocit bezpečí a přenést je do běžného života
Pomáhá pouštět kontrolu a otevřít se pevnému spojení s dalším člověkem
Může tak být podporující terapií pro lidi nesoucí si trauma z dětství
Pomáhá léčit porodní traumata
Pomáhá splynout s proudem, navozuje stav harmonie, radosti a hravosti

Terapie má většinou DVĚ FÁZE:

AH Hanka 111                               AH David 111

První fáze je nad vodou. Klient je v náruči terapeuta, nadnášen teplou vodou. Může vnímat prohlubování vlastního dechu, zakouší a zvyká si na stav bez tíže, dovoluje nechat se nést. Voda tělo objímá, podporuje a nese, to nám dává možnost s ním pracovat úplně jiným způsobem. Tělo, které je nadnášeno vodou a vedeno terapeutem, se ocitá mimo čas a běžně vnímaný prostor. S narůstající důvěrou se tělo stále více uvolňuje a my zažíváme nové pocity plynutí, odevzdání, tichosti a nehybnosti v pohybu.

AH Hanka 555Pro toho, kdo je připraven jít „do větší hloubky“, následuje druhá fáze. Dostane do ruky kolíček, který si nasadí na nos, a tím dává signál, že je připraven jít pod vodu. V láskyplné péči ponořeni pod vodu objevujeme vlastní vesmír. Plyneme prostorem bez jakéhokoliv dělání. Všeobjímající voda nám dává zakusit hloubku vlastní existence, zažíváme bezčasovost a bezpečí, jaké nám dává děloha v prenatálním období. Terapie vyživuje naši duši, uvolňuje kreativitu a osvobozuje naše vnitřní dítě. Upevňuje pocit vnitřní důvěry  v život na velmi hluboké úrovni.

AH David 555

Během terapie se člověk dostává do stavu alfa (relaxace) na hranici theta vln. V případě alfa vln se mozkové vlny pohybují v rozmezí 8-13Hz. Jde o bdělý stav klidné pozornosti za hluboké tělesné i duševní relaxace, kdy dochází ke spouštění hlubokých sebeléčebných procesů na tělesné i duševní úrovni. Hranice Alfa/Theta se nachází v rozsahu 7 až 8 Hz. V této hladině jsou nejčastěji popisovány stavy prozření, nahlédnutí a vnitřní proměny, jedná se o stav hluboké relaxace s odpovídajícím regeneračním účinkem.

Odevzdáním se přítomnosti toho, co je, přijímáme stávající stav. Uvolněním se do tohoto stavu se otevíráme možné změně. Tato terapie nabízí bezpečnou a vlídnou cestu každému, kdo se chce nechat nést a nechat své tělo i duši přijímat léčení. Jedná se o hravou, jemnou a zároveň hlubokou formu léčení či meditace, jež přichází do těla a vědomí.

Místo konání: Bazén Juklík, U jezera 2031/34, Praha 5 (metro B – Luka), http://www.juklik.cz/praha-5-stodulky/kontakt

Cena za terapii je 1000,- Kč za 45 minut (zahrnuje poplatek za pronájem a výhřev bazénu). Pro rezervaci je potřeba zaslat zálohu 300,-, která bude odečtena z celkové částky. Záloha je nevratná a slouží na pokrytí výloh za pronájem bazénu.

V případě zájmu pište na: kridlapoznani@seznam.cz, případně volejte/pište na telefon: 608 263 332 nebo 608 565 619.

Comments are closed.